Bài thi giữa kì I

Lớp

5

Loại đề

Thi giữa kì I

Mã đề thi: KTDL93015 (09:52 09/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

32

Số câu

13 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.