Bài thi cuối kì I

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL93017 (11:13 09/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

13

Số câu

17 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề thi cuối kì I:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.