Bài thi cuối kì I

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Tác giả: xtoan78

 • KTDL93017 (11:13 09/07/2017)
 • 30 lượt
 • 30 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề thi cuối kì I:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)
 • 82 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ II
 • 195 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 110 lượt
 • 35 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5
 • 108 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 99 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì II
 • 38 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 30 lượt
 • 30 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì I
 • 47 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin