Bài thi giữa kì II

Lớp

5

Loại đề

Thi giữa kì II

Mã đề thi: KTDL93019 (13:27 09/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

4

Số câu

13 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề thi giữa kì II:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.