Bài thi cuối kì II

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL93020 (14:08 09/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

15

Số câu

17 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề thi cuối kì II:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.