Bài thi cuối kì I

Lớp

4

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL93155 (19:16 10/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

37

Số câu

13 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề thi cuối kì I:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.