Bài thi cuối kì I

Lớp

3

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL93360 (18:34 19/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

16

Số câu

17 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.