Bài thi cuối kì I

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Tác giả: xtoan78

 • KTDL93360 (18:34 19/07/2017)
 • 20 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Bài thi cuối kì II
 • 28 lượt
 • 35 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 20 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 8 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 7 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương IV – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương III – (Đề 3)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương III – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 6 câu
 • 20 Bcoin