Bài thi cuối kì II

Lớp

3

Loại đề

Thi học kì II

Mã đề thi: KTDL93368 (22:37 19/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.