Bài thi cuối kì II

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Tác giả: xtoan78

  • KTDL93368 (22:37 19/07/2017)
  • 12 lượt
  • 35 phút
  • 18 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt và vận dụng kiến thức đã học.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT Thí sinh Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào