Đề thi HKI chương trình mới lớp 7 - Đề 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 7

Tác giả: Huy Hoàng

  • KTDL93450 (17:18 25/07/2017)
  • 38 lượt
  • 35 phút
  • 10 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT Thí sinh Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào