Đề thi HKI chương trình mới lớp 7 - Đề 1

Lớp

7

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL93450 (17:18 25/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

38

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống