Đề thi HKI chương trình mới lớp 7 - Đề 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 7

Tác giả: Huy Hoàng

 • KTDL93450 (17:18 25/07/2017)
 • 38 lượt
 • 35 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Test for Unit 5
 • 6 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Test Unit 7
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 50 Bcoin
Test Unit 7
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Test Unit 7
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin