Kiểm tra 1 tiết Đại (1) - Đề 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 7

Kiểm tra chương: Số hữu tỉ. Số thực

Tác giả: Huy Hoàng

  • KTDL93499 (13:50 28/07/2017)
  • 17 lượt
  • 45 phút
  • 9 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT Thí sinh Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào