Kiểm tra 1 tiết Đại (1) - Đề 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 7

Kiểm tra chương: Số hữu tỉ. Số thực

Tác giả: Huy Hoàng

 • KTDL93499 (13:50 28/07/2017)
 • 19 lượt
 • 45 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra 1 tiết Đại (1) - Đề 1
 • 19 lượt
 • 45 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương I (Đại số)
 • 51 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
KIỂM TRA HỌC KÌ 2
 • 61 lượt
 • 35 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Thi sơ tuyển 20th PMWC
 • 98 lượt
 • 90 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk
 • 240 lượt
 • 90 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra chất lượng học kì I
 • 3 lượt
 • 60 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin