KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9

Lớp

9

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Mã đề thi: KTDL93510 (00:01 29/07/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

104

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Đề có 15 câu hỏi. Thời gian làm bài 30 phút. Chúc các em thành công.