KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9

Đề thi môn Toán học - Lớp 9

Kiểm tra chương: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tác giả: Phan Ngọc Thơ

 • KTDL93510 (00:01 29/07/2017)
 • 104 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 30 Bcoin

Đề thi tự do

Đề có 15 câu hỏi. Thời gian làm bài 30 phút. Chúc các em thành công.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 104 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)
 • 52 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 30 Bcoin
KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9
 • 104 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 30 Bcoin
KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ
 • 33 lượt
 • 45 phút
 • 5 câu
 • 20 Bcoin
Bài tập đường tròn
 • 67 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Ôn kiến thức đường tròn
 • 106 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra giữa học kì 2 lớp 9
 • 4 lượt
 • 60 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chương 1 toán 9
 • 10 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 50 Bcoin