KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9

Đề thi môn Toán học - Lớp 9

Kiểm tra chương: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tác giả: Phan Ngọc Thơ

  • KTDL93510 (00:01 29/07/2017)
  • 104 lượt
  • 30 phút
  • 15 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Đề có 15 câu hỏi. Thời gian làm bài 30 phút. Chúc các em thành công.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT Thí sinh Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào