KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)

Đề thi môn Toán học - Lớp 9

Kiểm tra chương: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tác giả: Phan Ngọc Thơ

  • KTDL93580 (00:58 04/08/2017)
  • 52 lượt
  • 30 phút
  • 10 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Thời gian làm bài 30 phút với 10 câu. Chúc các em làm bài có kết quả tốt nhất.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào