KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)

Lớp

9

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Mã đề thi: KTDL93580 (00:58 04/08/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

52

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Thời gian làm bài 30 phút với 10 câu. Chúc các em làm bài có kết quả tốt nhất.