KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)

Đề thi môn Toán học - Lớp 9

Kiểm tra chương: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tác giả: Phan Ngọc Thơ

 • KTDL93580 (00:58 04/08/2017)
 • 52 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 30 Bcoin

Đề thi tự do

Thời gian làm bài 30 phút với 10 câu. Chúc các em làm bài có kết quả tốt nhất.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 104 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
KIỂM TRA HH9 CHƯƠNG I (CƠ BẢN)
 • 52 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • 30 Bcoin
KIỂM TRA CHƯƠNG I HH 9
 • 104 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 30 Bcoin
KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ
 • 33 lượt
 • 45 phút
 • 5 câu
 • 20 Bcoin
Bài tập đường tròn
 • 67 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Ôn kiến thức đường tròn
 • 106 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra giữa học kì 2 lớp 9
 • 4 lượt
 • 60 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chương 1 toán 9
 • 10 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 50 Bcoin