Đề Thi thử THPT Quốc Gia lần 1 Môn hóa của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2017

Tác giả: Lê Văn An

  • KTDL93652 (08:56 12/08/2017)
  • 35 lượt
  • 50 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Có phân tích, giải chi tiết ngay sau khi hoàn thành bài thi

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT Thí sinh Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào