Đề Thi thử THPT Quốc Gia lần 1 Môn hóa của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2017

Tác giả: Lê Văn An

  • KTDL93652 (08:56 12/08/2017)
  • 40 lượt
  • 50 phút
  • 40 câu
  • Miễn phí

Đề thi tự do

Có phân tích, giải chi tiết ngay sau khi hoàn thành bài thi

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào