Đề Thi thử THPT Quốc Gia lần 1 Môn hóa của trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2017

Mã đề thi: KTDL93652 (08:56 12/08/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

34

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Tự do

Có phân tích, giải chi tiết ngay sau khi hoàn thành bài thi