Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới (bài 1,2,3)

Đề thi môn Địa lí - Lớp 11

Kiểm tra chương:

Tác giả: Ha Loc

  • KTDL93710 (09:52 19/08/2017)
  • 3 lượt
  • 30 phút
  • 20 câu
  • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề: Đề thi trắc nghiệm khách quan gồm 20 câu. Nội dung đề thi: kiểm tra kiến thức phần khái quát nền kinh tế xã hội thế giới (bài 1, bài 2, bài 3)

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự: