Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới (bài 1,2,3)

Lớp

11

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Mã đề thi: KTDL93710 (09:52 19/08/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

3

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề: Đề thi trắc nghiệm khách quan gồm 20 câu. Nội dung đề thi: kiểm tra kiến thức phần khái quát nền kinh tế xã hội thế giới (bài 1, bài 2, bài 3)