Kiểm tra chương I - Toán lớp 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 1

Kiểm tra chương: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Tác giả: GV Trangtete

 • KTDL94229 (14:27 28/09/2017)
 • 59 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Kiểm tra chương I - Toán lớp 1
 • 59 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra giữa học kì II
 • 6 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra 1 tiết
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 25 câu
 • 20 Bcoin