Kiểm tra chương I - Toán lớp 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 1

Kiểm tra chương: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Tác giả: GV Trangtete

  • KTDL94229 (14:27 28/09/2017)
  • 56 lượt
  • 30 phút
  • 10 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào