Kiểm tra chương I - Toán lớp 1

Lớp

1

Loại đề

Kiểm tra chương

Chương

Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Mã đề thi: KTDL94229 (14:27 28/09/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

47

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề