ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5

Lớp

5

Loại đề

Thi giữa kì I

Mã đề thi: KTDL94915 (19:03 09/11/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

38

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức đã học từ đầu năm đến giữa kì I