ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Tác giả: xtoan78

  • KTDL94915 (19:03 09/11/2017)
  • 56 lượt
  • 30 phút
  • 18 câu
  • 10 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức đã học từ đầu năm đến giữa kì I

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Đề thi THPT Quốc Gia 2017 môn Toán - mã đề 103
  • 2 lượt
  • 60 phút
  • 40 câu
  • 10 Bcoin

Các Kết quả cùng Đề thi:

STT ID Thí sinh Vào thi Điểm Thời gian làm bài
Chưa có bài thi nào