ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Tác giả: xtoan78

 • KTDL94915 (19:03 09/11/2017)
 • 81 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức đã học từ đầu năm đến giữa kì I

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ THI GIỮA KÌ II
 • 65 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI CUỐI KÌ I
 • 76 lượt
 • 35 phút
 • 16 câu
 • Miễn phí
ĐỀ THI GIỮA KÌ I - LỚP 5
 • 81 lượt
 • 30 phút
 • 18 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì II
 • 63 lượt
 • 35 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì II
 • 24 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi cuối kì I
 • 17 lượt
 • 30 phút
 • 17 câu
 • Miễn phí
Bài thi giữa kì I
 • 40 lượt
 • 30 phút
 • 13 câu
 • Miễn phí
Bài thi chương V – (Đề 1)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 2)
 • 0 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • 20 Bcoin
Bài thi chương V – (Đề 3)
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 12 câu
 • 20 Bcoin