ĐỀ THI CUỐI KÌ I

Lớp

5

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL95281 (20:06 13/12/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

61

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề: Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh trong học kì I.