ĐỀ THI CUỐI KÌ I

Lớp

4

Loại đề

Thi học kì I

Mã đề thi: KTDL95486 (19:09 28/12/2017)

Người tạo đề

Số lượt thi

5

Số câu

14 câu

Thời gian làm bài

35 phút

Tự do

Giới thiệu đề:

Kiểm tra việc nắm kiến thức đã học trong học kì I.