kiểm tr 1 tiết chương III hình học 11

Đề thi môn Toán học - Lớp 11

Kiểm tra chương: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Tác giả: Phạm Văn Phong

 • KTDL96482 (21:27 19/03/2018)
 • 8 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ LỚP 11
 • 17 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
kiểm tr 1 tiết chương III hình học 11
 • 8 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 9 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra 1 tiết
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 9 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra 1 tiết chương 1
 • 36 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra giữa kì I
 • 0 lượt
 • 90 phút
 • 5 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra Lượng giác lớp 11
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 5 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra môn Toán chương 3 lớp 11.
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • 50 Bcoin