Đề tổng ôn thi THTP quốc gia 2018 (theo cấu trúc BGD)

Tác giả: Lê Anh Dũng

 • KTDL96639 (23:11 27/03/2018)
 • 5 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Giới thiệu đề

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Tổng ôn chương số phức. (45 phút)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương I - Giải tích 12
 • 2 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin
Cực trị hàm số
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
 • 5 lượt
 • 35 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra 1 tiết GT12_C1_L1
 • 1 lượt
 • 45 phút
 • 25 câu
 • 100 Bcoin
Đề kiểm tra chuyên đề Tích phân
 • 40 lượt
 • 45 phút
 • 3 câu
 • 50 Bcoin