Tổng ôn chương số phức. (45 phút)

Đề thi môn Toán học - Lớp 12

Kiểm tra chương: Số phức

Tác giả: Lê Anh Dũng

 • KTDL96689 (07:55 30/03/2018)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin

Đề thi tự do

Bài tổng hợp các kiến thức số phức, có các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

VÀO THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Tổng ôn khảo sát 1
 • 0 lượt
 • 10 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Tổng ôn chương số phức. (45 phút)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương I - Giải tích 12
 • 2 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin
Cực trị hàm số
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin