Toán học & Kết nối tuần 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Tác giả: Tống Phước Hiển

 • KTDL98440 (00:03 08/09/2018)
 • 198 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Xin chào các bạn!

Con thuyền “Toán học và Kết nối 2018” đã bắt đầu hành trình. Các bạn hãy cùng thuyền trưởng Blaise Pascal vượt qua những lớp sóng đầu tiên này nhé. 

Đáp án các bạn chỉ điền số không cần điền đơn vị, phân số điền dạng a/b

Các bạn chọn "Vào thi" hoặc vào link sau để thi nhé "https://exam.bigschool.vn/room.html?id=98440"

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 91 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Ôn phân số
 • 236 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương I
 • 0 lượt
 • 60 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 6
 • 2 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 50 Bcoin
Kiểm tra chương 2: Số nguyên
 • 1 lượt
 • 45 phút
 • 30 câu
 • 50 Bcoin