Toán học & Kết nối tuần 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Tác giả: Tống Phước Hiển

 • KTDL98453 (12:38 08/09/2018)
 • 72 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí

Đề thi tự do

Xin chào các bạn!

Mời các bạn bước vào vòng thi tuần tiên “Toán học và kết nối 2018”. Vòng tuần các bạn sẽ chinh phục đỉnh núi Pascal. Để sẵn sàng leo núi, các bạn phải trải qua trạm kiểm tra kiến thức.

Các bạn chọn "Vào thi" hoặc vào link sau để thi nhé "https://exam.bigschool.vn/room.html?id=98453"

Đề thi đã bị gỡ xuống

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Toán học & kết nối tuần 3
 • 96 lượt
 • 30 phút
 • 15 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương bất phương trình
 • 52 lượt
 • 30 phút
 • 19 câu
 • Miễn phí
Bài tập định lý Thales
 • 29 lượt
 • 45 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Bài tập định lý Thales
 • 14 lượt
 • 30 phút
 • 10 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương 2 đại số: Phân thức đại số
 • 60 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí
Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức
 • 929 lượt
 • 45 phút
 • 20 câu
 • Miễn phí