Tổng ôn khảo sát 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 12

Kiểm tra chương: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Tác giả: Quangpumaths

 • KTDL98536 (23:28 10/09/2018)
 • 0 lượt
 • 10 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
22:00 16/09/2018

Giới thiệu đề

ĐĂNG KÝ THI

Lịch sử làm bài của bạn:

Lần thi Vào thi Thời gian làm bài Điểm
Chưa có bài thi nào

Đề thi tương tự:

Tổng ôn khảo sát 1
 • 0 lượt
 • 10 phút
 • 25 câu
 • Miễn phí
Tổng ôn chương số phức. (45 phút)
 • 0 lượt
 • 45 phút
 • 40 câu
 • 20 Bcoin
Kiểm tra chương I - Giải tích 12
 • 2 lượt
 • 90 phút
 • 50 câu
 • 20 Bcoin
Cực trị hàm số
 • 2 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
 • 1 lượt
 • 30 phút
 • 20 câu
 • 20 Bcoin