Đề thi tự do

Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Kiểm tra chương

 • 947 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 703 lượt
 • 3 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương

 • 681 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Thi thử trắc nghiệm

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 5

Thi học kì II

 • 571 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 434 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 3

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 429 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 2

Kiểm tra chương

 • 379 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra về phân số

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Kiểm tra chương

 • 299 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌC (SỐ 1)

Đề thi môn Ngữ văn - Lớp 5

Thi học kì II

 • 274 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí