Đề thi tự do

Kiểm tra chương 1 đại số: Nhân, chia đa thức

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Kiểm tra chương

 • 941 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 697 lượt
 • 3 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - SỐ TỰ NHIÊN. bẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương

 • 674 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Thi thử trắc nghiệm

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 5

Thi học kì II

 • 561 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 430 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 3

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 423 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra chương I - ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đề thi môn Toán học - Lớp 2

Kiểm tra chương

 • 377 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Kiểm tra về phân số

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Kiểm tra chương

 • 297 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk

Đề thi môn Toán học - Lớp 7

Thi học kì II

 • 271 lượt
 • 4 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí