Đề thi tự do

Đề luyện toán Quốc tế Hong Kong - Po Leung Kuk

Đề thi môn Toán học - Lớp 7

Thi học kì II

 • 272 lượt
 • 4 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Ôn phân số

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Kiểm tra chương

 • 243 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

KIỂM TRA CHỦ ĐIỂM MĂNG NON

Đề thi môn Ngữ văn - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 235 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Test English 1

Đề thi môn Tiếng Anh - Lớp 6

Thi học kì I

 • 231 lượt
 • 3 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

ĐỀ THI GIỮA KÌ II

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Thi giữa kì II

 • 195 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Toán học & kết nối tuần 3

Đề thi môn Toán học - Lớp 8

Kiểm tra tuần

 • 149 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Một số bài toán về trung bình công Cơ bản và Nâng cao

Đề thi môn Toán học - Lớp 4

Kiểm tra chương

 • 142 lượt
 • 2 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề số 1

Đề thi môn Toán học - Lớp 3

Kiểm tra chương

 • 135 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Đề số 2

Đề thi môn Toán học - Lớp 5

Kiểm tra chương

 • 134 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí

Toán học & kết nối tuần 3

Đề thi môn Toán học - Lớp 6

Kiểm tra tuần

 • 129 lượt
 • 1 phút
 • 40 câu
 • Miễn phí