Trang của Nhà giáo kienlong

Tên đề thi

Hình thức thi

Số lượt thi

Trạng thái

 • Bài tập định lý Thales

  Toán học Lớp 8

  Kiểm tra chuyên đề

  20

 • Bài tập đường tròn

  Toán học Lớp 9

  Kiểm tra chương

  46

 • Ôn phân số

  Toán học Lớp 6

  Kiểm tra chương

  166

 • Ôn kiến thức đường tròn

  Toán học Lớp 9

  Kiểm tra chương

  71

 • Bài tập định lý Thales

  Toán học Lớp 8

  Kiểm tra chuyên đề

  9

Hiện chưa có câu hỏi nào

Hiện chưa có tài liệu nào