Trang của Nhà giáo Nam Sơn

Tên đề thi

Hình thức thi

Số lượt thi

Trạng thái

 • Ôn tập học kì 1

  Lớp 10

  Thi học kì I

  0

 • Ôn tập Giới thiệu chun

  Lớp 10

  Kiểm tra chương

  0

 • Ôn tập học kì 1

  Lớp 9

  Thi học kì I

  2

 • Ôn tập về gen và ADN

  Lớp 9

  Kiểm tra chương

  1

 • Ôn tập về Nhiễm sắc th

  Lớp 9

  Kiểm tra chương

  2

Hiện chưa có bài giảng nào

Hiện chưa có lớp nào