Trang của Tuyensinh247

Tên đề thi

Hình thức thi

Số lượt thi

Trạng thái

 • Kiểm tra về dạng đọc hiểu 5

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  7

 • Kiểm tra về dạng đọc hiểu 4

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  15

 • Kiểm tra về dạng đọc hiểu 3

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  9

 • Kiểm tra về dạng đọc hiểu 2

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  10

 • Kiểm tra về dạng đọc hiểu 1

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  1

 • Kiểm tra về trọng âm của từ có 2 âm tiết

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  0

 • Kiểm tra về trọng âm của từ có 3 âm tiết

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  0

 • Kiểm tra về thì hiện tại hoàn thành

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  0

 • Kiểm tra về trọng âm

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  0

 • Kiểm tra về so sánh của tính từ

  Tiếng Anh Lớp 12

  Kiểm tra chuyên đề

  0